Naše projekty

Zahrada č.1

Přání klienta bylo oživit prostor okolo bazénu o netradiční prvky. K této realizaci byl použit světlý kámen, zkombinovaný s vhodnou výsadbou rostlin. Dalším výrazným prvek této realizace je dřevěná terasa. Světlý kamen byl použit i pro osázení okrasných květníků na terase.

zahrada č.2

Úkolem této realizace bylo vyřešit menší plochy záhonů a pochozí cestu okolo domu. V rámci zachování cesty kolem domu, byly použity pražce a pro výraznější efekt cesty, byla použita kombinace se světlým šterkem. Okolo plotu byla použita mulčovací kůra včetně výsadby.

Zahrada č.3

Účelem této realizace bylo, vyplnit místo mezi zámkovou dlažbou a dětským bazénem. Podmínkou, ale bylo řešení s minimální údržbou. K realizaci byl proto zvolen lomový kámen, podložen mulčovací folií pro minimalizaci růstu plevele a rostliny s minimální péčí. 

Zahrada č.4

Účelem realizace bylo vyplnit okrasně, nevyužívaný roh zahrady za pomoci lomového kamene a vhodných rostim a okrasných trav.

Zahrada č.5

Na přání zákazníka byla provedena rekonstrukce předzahrádky. Požadavkem bylo odstranění travnaté plochy. Pro tuto předzahrádku jsme netradičně zvolili kombinaci světlého šterku a říčního kamene, kterou jsme doplnili vhodnými rostlinami.

Zahrada č.6

V případě této realizace bylo zapotřebí, nenásilně propojit přechod lesa v okrasnou zahradu a vkusně navázat na již vestavěné gabiony a kamenem obloženou budovu.V nestrmějších místech svahu byl pro lepší zpevnění použit lomový kámen k tomuto účelu byla vybrána i...

Zahrada č.7

Ukázka vyrovnání a zpevnění výškového rozdílu, za pomoci pražců pro realizaci dalších prvků v zahradě (potok, výsadba a štěrkový záhon).

Kontakt

Návrhy a realizace zahrad Jiří Wolf

777 003 154