Filtrace - podrobná specifikace
 

Jak vlastně Nitripro GPF pracuje? Nitripro GPF je tím, co označujeme vžitým pojmem biologická filtrace. K čištění vody v zahradním jezírku využívá přírodní procesy, zajištěné bakteriemi. Poskytuje optimální podmínky velkému množství bakteriálních kultur, které oxidují organické a některé anorganické látky. Povrch filtračních materiálů osidlují dva základní druhy bakterií. Chemoorganotrofní oxidující částice organické hmoty (zbytky krmiv, rostlin, výkaly ryb atd.) Tím dochází k rozkladu organického materiálu na amoniak. Ten je následně oxidován několika rody chemolithotrofních bakterií až na dusičnany, které v přírodě tvoří skladovou formu dusíku. 


Úkolem Nitripro GPF je biochemická oxidace organických látek (zbytky krmiv, rostlin, výkaly ryb atd.) a následně amoniaku, který při této oxidaci vzniká.
Nitripro GPF je tak jednoduchý, jak jen může být. Nesnažíme se vás ohromit množstvím barev a tvarů- Našim cílem bylo vyvinout filtraci s maximální biochemickou účinností. Pracovali jsme s jasnou představou. Zajímal nás jen objem, povrch, průtok a dostatek kyslíku pro bakterie. Nitripro GPF nemá být krásný. Má doopravdy fungovat. 

Rozměry a doporučený objem jezírka
(Rozměry jsou uvedeny v cm podle vzorce délka x výška x šířka

Nitripro GPF 12 – 1200 x 110 x 100 pro jezírka do 16 m3
Nitripro GPF 15 – 1500 x 110 x 100 pro jezírka do 40 m3
Nitripro GPF 25 – 2500 x 110 x 100 pro jezírka do 100 m3

Rozměry jsou důležitým parametrem, protože umožňují výpočet objemu filtrační jednotky. Mohou být prvním orientačním údajem při výběru filtrace. Vynásobte rozměry v cm např. DxVxŠ a po oddělení 3 desetinových míst získáte objem filtrace v litrech. Pro malá a střední jezírka cca. Do 70 m3 by měl objem filtrace odpovídat asi 3 – 5 % jezírka.


Objem

V přírodě probíhají děje označované jako biologická filtrace zejména v prokysličené vrstvě sedimentu na dně vodního tělesa. V tomto prostředí najdeme největší množství bakteriálních kultur odpovědných za rozklad organického odpadu a následných produktů tohoto procesu. Cílem filtrace v zahradním jezírku je suplovat tuto obrovskou plochu a nahradit ji substrátem s velkým specifickým povrchem. Ten poskytuje bakteriím plochu potřebnou k osídlení. S filtrací je t o jako s motorem. Objem ničím nenahradíš. Důležité je, na kolik je objem filtrační nádoby vyplněn filtračními materiály


Filtrační materiály

Už víme, že je důležité co nejlépe využít objem filtrační nádoby a vyplnit ji co největším množstvím filtračních materiálů. Nitripro GPF obsahuje dva základní typy filtračních materiálů, Polyuretanovou pěnu a hrubé plastové segmenty.

Základním filtračním materiálem je polyuretanová pěna. Materiál je vypěněn způsobem tak, že struktura vzniklých buněk zůstává otevřená. To výrazně zlepšuje mechanické filtrační vlastnosti materiálu při zachování obrovského specifického povrchu, který osídlí užitečné bakterie. Hrubost pěny a velikost buněk se udává v PPI (pores per inch). V Nitripro GPF je použit materiál o hrubosti 20 PPI, který poskytuje plochu 1000 m2/m3.


Plastové kulové segmenty s vnitřními lamelami představují další optimální substrát pro osídlení nitrifikačními bakteriemi. Segmenty jsou vyrobeny z inertního (neovlivňuje vlastnost vody) plastu. Do komory s těmito segmenty přichází již mechanicky vyčištěná voda a na povrchu segmentů probíhá již čistě biochemická oxidace odpadních látek. 


 

Kontakt

Návrhy a realizace zahrad Jiří Wolf

777 003 154